Föräldrakooperativ

– Hög personaltäthet tack vare att vi alla hjälper till.

 

Förskolan Humlan drivs som ett föräldrakooperativ –

en ideell förening som ansvarar för verksamheten. För oss föräldrar innebär det stora möjligheter till påverkan och delaktighet.

Humlans pedagogik och den dagliga verksamheten sköter vår personal. Vi föräldrar tar hand om fastighetsskötsel, trädgården och fester. Genom att vi föräldrar hjälps åt att sköta inom- och utomhusmiljön ökar delaktigheten och kontakten mellan medlemmar i kollektivet och personalen.

Humlans föräldrar har jourveckoschema för trädgårdsskötsel, snöskottning och praktiska sysslor. Vi har även två obligatoriska storstädningsdagar inomhus och två obligatoriska trädgårdsdagar per år.

Som medlem i föreningen är du dessutom skyldig att låta dig väljas till styrelseledamot, eller att vara festfixare, städansvarig, it-ansvarig eller revisor.

Mer information finns i dokumentet nedan:
Att vara Humlanförälder