Verksamheten

– Trygghet, respekt, självständighet, självkänsla och lusten att lära!

Hjälp mig att göra det själv

På Humlan vill vi ge barnen en lagom varierad vardag. Förutom lek, skapandearbetet i ateljén, utevistelserna och samlingarna har vi också varje vecka andra aktiviteter som att gå till skogen för att lära känna naturen, rytmik- och sångsamlingar och promenader till närmaste lekpark.

När tillfälle ges går vi också på teater, utställningar och museum.

Vi vill uppmuntra barnen att använda sig av hand, hjärta och hjärna i kombination – något som utvecklar fantasin och glädjen! Barnen uppmuntras till självständighet och att klara av att göra saker själva.

Miljön är anpassad till barnen med små stolar och bord. Barnen får själva lägga upp mat och hälla upp dricka. Genom att också ge barnen den tid de behöver i hallen lär de sig snabbt att klä av och på sig själva.

Vi arbetar ofta med olika teman. Temat går som en röd tråd genom verksamheten. Det kommer igen på samlingarna, i skapanderummet och under utflykter. Ett tema kan vara i några dagar till flera veckor.

I december har vi luciafirande för hela familjen och jullunch för barnen. I januari håller vi julgransplundring och i början av juni är det Humlans sommarfest med avslutning för alla barnen. Vi har också återkommande besöksdagar och föräldrafika.

Vår målsättning är att barnen ska

· känna sig trygga och trivas.

· lära sig ta hänsyn och respektera andra barn och vuxna.

· lära sig vårda växter och djur i sin miljö.

· vara rädda om den fysiska miljön.

· utveckla självständighet, självkänsla och koncentration.

· känna lust att lära inför livet och ha roligt!