Dagarna på Humlan

 

Dagarna på Humlan
7:15 Humlan öppnar för dagen, vi öppnar alltid tillsammans. Pedagogerna turas om att öppna vilket betyder att de barn som kommer före kl 8 kommer att träffa olika pedagoger.
7:45 Frukost.
8:00 Barnen tas emot ute på gården.
9:00 Vi vill att alla barn ska ha kommit och vara klara för dagens aktiviteter.
9:15 Fruktstund
11:00 Samling
11:15 Lunch
12:00 Vila
14:00 mellanmål. Efter mellanmålet lek inne eller ute.
16:15 Vi avslutar dagen tillsammans. På samma sätt som vid öppningar turas pedagogerna om att stänga.
16:30 Fruktstund
17.00 sista hämtningstid
17.15 Humlan stänger