Köinformation

Anmälan till vår kö sker genom kommunens internetbaserade kösystem.

Vi har intagning för nya barn i augusti varje år. Intagningen brukar färdigställas i februari/mars. Vi strävar efter att ha en jämn ålders- och könsfördelning i grupperna. Intagning under annan tid sker bara om någon slutar.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta Humlans tf förskolechef Lena Lindqvist på tel 08-92 72 82.